Camalot Prodigy

Dosahuje přesnosti +/- 35µ (3 Sigma) při plné rychlosti pohybu.

[st_the_tags]
 • Rychlé a extrémě přesné dávkování
 • Podpora velkých desek plošných spojů
 • Opakovatelný proces díky řízenému vyhřívání
 • Plug&Play HW architektura
 • Duální dávkovací hlavy nezávislé na sobě
 • Synchronizovaný mód pro dualní hlavy
 • Automatické optické zaměření
 • Pokročilé uživatelské SW rozhraní

Výhody a benefity

Rychlé a extrémě přesné dávkování
Pokročilá architektura lineárních pohonů kombinovaná s vysokou stabilitou kontrukce umožňuje vysokou přesnost při velké rychlosti, výsledkem je pak vysoká výtěžnost a efektivita stroje (přesnost +/- 35µ při 3 Sigma).

Podpora velkých desek plošných spojů
Inovativní řešení uchycení DPS umožňuje až 3x navýšit pracovní plochu pro dávkování v X ose. Podporuje tedy DPS o velikosti >900mm.

Řízené vyhřívání pro opakovatelnost procesu
Kontaktní a bezkontaktní vyhřívání v několika možných konfiguracích včetně vyhřívání kleštin zajišťuje, že dávkovací materiál má stabilní a konstantní parametry.

Plug&Play HW architektura
Změny produktů vyžadují také změny v procesu/technologii dávkování. Možné rozšíření, které nabízí systém Prodigy (např. vyhřívání, vážení, druhá Z osa nebo dopravníkový systém) jsou kdykoliv lehce implementovatelné a to díky plug&play HW architektuře.

VIDEO

Nezávislé duální dávkovací hlavy
Možnost konfigurace s nezávislou duální dávkovací hlavou umožňuje dávkování různých materiálů v jednom procesu. Obě Z-osy jsou nezávisle řízeny s velkou přesností a rychlostí pohybů os.

Synchronní duální mód
Synchronizovaný duální mód umožňuje ovládání obou dávkovacích ventilů současně a tím redukuje čas taktu až o 50%.

Automatické optické zarovnání
Optika zajišťuje automatické zarovnání DPS dle fiduciálních (výchozích) bodů a také se využívá pro manuální programování dávkovacích úloh. Fiduciální (výchozí) body se ukládají do SW khihovny.

„Pipeline“ dopravníkový mód
Dovoluje pararelní transfer produktů ves stroji po dopravníku. Díky tomu se čas zrychluje čas taktu celého procesu (např. z bufferu, nebo z pozice předehřevu na pozici dávkováni je čas transferu pouze 2,5 sekundy).

SW uživatelské rozhraní s kalkulátorem pro FlipChip součástky
Jednoduché a intuitivní SW rozhraní obsahuje pokročilé funkce jako např. kalkurátor pro FlipChip součástky u kterých se používá dávkovací proces „underfill“. Kalkurátor dokáže vypočítat přesný objem a váhu což zrychluje nastavení procesních parametrů a redukuje i zmetkovitost při nastavení a odzkoušení programů.

Technická vylepšení

Dynamická duální dávkovací hlava (DDH)

Patentovaný design „Dynamic Dual Head (DDH)“ poskytuje rychlé a přesné řešení pro synchronní dávkování se dvěma hlavami. DDH využívá jedinečný a patentovaný systém „mini“ pohonu XY na druhé ose Z ke korekci „v reálném čase“ a umožňuje synchronní dávkování obou dávkovacích ventilů bez ohledu na natočení produktu.

Vlastnosti

 • Nezávislé, „v reálném čase“ seřízení obou dávkovacích ventilů
 • Produktivita dávkování vyšší až o 100%
 • Žádná zmetkovistost díky přesnosto obou hlav
 • Kompatibilní se všemi typy dávkovacích ventilů
 • Automatické nastavení a kalibrace
IR Sensor - Pre close up 2_0

IR teplotní senzory

Monitorování teploty DPS nebo substrátu se zpětnou vazbou zajišťuje stabilitu procesu dávkování.

Vlastnosti

 • Kontrola teploty produktu se zpětnou vazbou během celého procesu
 • Kompaktní, minuaturizovaný design nemá vliv na plochu XY posuvu os
 • Grafiké rozhraní zobrazuje v reálném čase teplotu produktu
 • Všechna nastavení jsou uložena v procesním programu produktu
 • Možnost propojení s MES systémy
NuJet Pumps

NuJet dávkovací ventil typu JET

NuJet eliminuje používání jehel, využívá technologii dávkování hmot pomocí technologie „jetování“. Řízení pístu s pneumatickým pohonem a SW se zpětnou vazbou dosahuje tato technoligie vysokého stupně přesnosti a opakovatelnosti procesu.

Vlastnosti

 • Rychlost až do 300 Hz
 • Automatické nastavení s kalibrací se zpětnou vazbou
 • Čas nastavení / spuštění redukován až o 20%
 • Velikost dávky < 300 mikronu
 • Snížené nároky na četnost údržby
NanoShot

NanoShot

NanoShot je nová generace “JET” technologie. Nabízí vysokou rychlost – až do 600 Hz, a ultra-jemné rozlišení dosahující velikost jedné dávky < 300 mikronu.

Dual-Needle-Cleaner-w-Needle

Čištění a detekce jehly

Vakuová čistící jednotka zajišťuje čištění dávkovacích jehel nebo nozlů. Detektor verifikuje přitomnost jehly nebo i ohnutí.

Servo-drive

Šnekový (Auger) dávkovací ventil se servopohonem

Camalot nabízí 2 typy šnekových dávkovacích ventilů řízených přesným servopohonem. Série 635D je využívána hlavně pro dávkování malých bodů, popř. kontur a materiálů s vysokou viskozitou. Série 680SD nabízí pak vysoký dávkovací objem a patentovanou technologii, která eliminuje odkapávání materiálu s nízkou viskozitou. U obou sérií jsou pro vysoce abrazivní materiály k dispozici odolnější karbidové materiály.

smartstream

SmartStream®

SmartStream je patentovaná a unikátní bezkontaktní dávkovací metoda navržena a vyrobena společností ITW Camalot. Řízený proud materiálu je dávkován pomocí objemového pístu, který se nedotýká sedla ani trysky ventilu. SmartStream dávkuje určitý objem materiálu s každým cyklem namísto jedné separátní dávky.

Weight-Scale

Proces vážení se zpětnou vazbou

Patentovaná zpětná vazba z procesu vážení, který probíhá během dávkování a díky které se automaticky kompenzují parametry v návaznosti na viskozitu materiálu což zajišťuje maximální přesnost.

Potřebujete další informace? Zavolejte nám nebo napište